geodezja jawor

Kto potrzebuje usług geodezyjnych? Na pewno inwestorzy, którzy wykonawców szukają na rynku lokalnym: . O geodezji.

Wikipedia o generalizacji mapy

geodezja jawor
Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac.
generalis ? powszechny, ogólny) ? w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy1. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy. Np. treść mapy ściennej, którą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie większej generalizacji niż atlasu samochodowego w tej samej skali. Generalizacja polega m.in.
na upraszczaniu rysunku obiektów geograficznych (np.

przebiegu linii brzegowej), stosowaniu różnego rodzaju symboli przedstawiających złożone struktury przestrzenne i ich cechy.

Celem generalizacji jest dostosowanie mapy do danych potrzeb, zwiększenie jej czytelności itp.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalizacja_mapy

Praca w geodezji

Geodezja to dziedzina wymagająca pewnych umiejętności i cech, więc nie każdy nadaje się, aby nim zostać.
Przede wszystkim geodezja to bardzo ścisła dziedzina, która bazuje na dość skomplikowanym sprzęcie i trudnych obliczeniach matematycznych.

Ponadto bycie geodetą to nie tylko praca za biurkiem, ale też w terenie w różnych warunkach pogodowych. Ogólnie jest to zawód wymagający bardzo dużo skupienia i koncentracji, ponieważ błąd w pomiarach czy w obliczeniach może zaowocować błędną mapką, a jest to niedopuszczalne.

Kompetencje geodetów

Geodeta wykonuje szereg prac obliczeniowo-pomiarowych, a efektem jego pracy jest zazwyczaj mapka przedstawiająca dany teren wraz z jego zabudowaniem.
Większość geodetów wykonuje prace pomiarowe oraz tworzenia mapek, jednak raca ta wymaga zdania odpowiedniego egzaminu i posiadanie pewnych uprawnień. Geodeci zajmują się również inwentaryzacją nieruchomości oraz tyczeniem budynków po zakończonej budowie, co jest konieczne do zakończenia procesu budowy oraz przyznania budynkowi odpowiedniego numeru oraz pozwolenia na użytkowanie. Bez geodetów nie można byłoby zbudować, przebudować, podzielić czy zniszczyć żadnej nieruchomości..
Dodane: 11-10-2016 14:05

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo jawor

Widok do druku:

geodezja jawor