Statystyka ? potrzebna do sprawnego działania firmy farmaceutycznej

pomoc statystyczna pomoc statystycznaBadania statystyczne w farmaceutyce są wbrew pozorom bardzo przydatne. Pozwalają one na uzyskanie sporej ilości informacji odnośnie tego, jak sprawnie funkcjonują na rynku wprowadzone do sprzedaży produkty, jak wielkie jest zapotrzebowanie wśród klientów i w którym kierunku konieczne jest wykonywanie dalszych badań naukowych nad nowymi lekami. Dodatkowo, takie badania przeprowadzane przez specjalistów od statystyki mogą nam pomóc w sprawdzeniu skuteczności wprowadzonych już kampanii, na przykład dotyczących marketingu i innych działań prowadzonych przez firmę farmaceutyczną.

Stąd też istnieje konieczność regularnego przeprowadzania badań tego rodzaju.

Pozwalają one na monitorowanie wykonywanych działań cykliczne, co może mieć spory wpływ na ich skuteczność.

O statystyce w Wikipedii

Statystyka (niem.

Statistik, ?badanie faktów i osób publicznych?, z łac.

now.

statisticus, ?polityczny, dot.

polityki?, od status, ?państwo, stan?) ? nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe. Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii.
Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja.
Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi ? sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych.
Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka

Wikipedia i farmacja

Farmacja, nauki farmaceutyczne ? zespół nauk o lekach, a także nazwa kierunku studiów w szkołach wyższych.

Nazwa pochodzi od wyrażenia ph-ar-maki, które w starożytnym języku egipskim znaczyło kto zapewnia bezpieczeństwo1. Ekspozycja muzealna w Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Farmacja zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, lekami biologicznymi, jak i pochodzenia naturalnego, oraz składnikami kosmetyków oraz żywności.

Farmacja wykładana jest na wydziałach farmaceutycznych wyższych uczelni medycznych w ramach studiów jednolitych magisterskich trwających w Polsce 5,5 roku.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Farmacja
.

Widok do druku:

pomoc statystyczna